10.02.2019 Upload

Poranny upload Lokomotyw ze stacji Chorzew Siemkowice.

Uzupełniona seria SM42