21.02.2019 Upload

Ostatnia część lokomotyw serii ET22 ze stacji Chorzew Siemkowice. Tym razem są to lokomotywy zmodernizowane do standardu 12xx i 20xx.

Dalsza część prac nad serią EN57