Chorzew Siemkowice Lokomotywy część jedenasta

E6ACT-006 | Stacja Chorzew Siemkowice
Dragony jeżdżą przez stację Chorzew zarówno w pierwszej jaki i drugiej wersji.

Na stacji kolejowej, na której wiodący prym wiodą przewozy towarowe można spotkać dużo maszyn różnego typu. Stare leciwe lokomotywy ET21 czy serie 181/182/183, ale też i nowe maszyny produkcji krajowej i zachodniej.