Chorzew Siemkowice Lokomotywy część ósma

131 051-5 052-3 | Stacja Chorzew Siemkowice
Co łączu lokomotywy serii 183 i 131 ? Odpowiedź w artykule.

Poza producentem lokomotyw ówczesna czechosłowacka fabryka Závody V.I.Lenina – Plzeň czyli Skodą łączy jest że do Polski te lokomotywy wjeżdżają od słowackiej strony. Lokomotywy pracują odpowiednio dla ZSSK Cargo czyli słowackiego przewoźnika narodowego z kolei lokomotywy serii 183 pracują dla firmy Bulk Transshipment Slovakia, a.s.. Lokomotywy te jeżdżą po naszym kraju ciągnąc głównie składy z węglem, myślę że otwartą kwestią pozostaje czas w którym przewoźnicy zaczną wozić przewozy kontenerowe, które stają się obecnie wiodącą masą przewozową (no bardzo zyskują).