Dawny przystanek Ogrodzona

Pozostałości po przystanku Ogrodzona.