Drezyny i inne

Drezyny i inne maszyny przejeżdżające przez stację Chorzew Siemkowice, produkcji rodzimej.