Działoszyn – ET22 część 1

Najliczniejsze lokomotywy w Polsce czyli ET22 przejeżdżają przez Działoszyn codziennie. Część z nich zatrzymuje się na stacji przywożąc ładunku do pobliskiej cementowni. Część pierwsza lokomotyw ET22.