Działoszyn i lokomotywy część 1

Stacja Działoszyn
Stacja na pograniczu województw łódzkiego i śląskiego czyli Działoszyn.

Ta leżąca we wsi Trębaczew stacji nosząca nazwę Działoszyn (od pobliskiego miasta), jest najważniejszym punktem ładunkowym na łódzkim odcinku linii 131. Tu bowiem mieści się cementowania Warta, która generuje ruch kolejowy. Tu PKP Cargo i inni przewoźnicy dostarczają surowce potrzebne do pracy cementowni, sama fabryka wytwarza cement, który jest transportowany na wagonach platformach lub w wagonach typu Uacs (gruszki).