Działoszyn – SM42 część 1

Na działoszyńskiej stacji kolejowej znajduje się biuro obsługi PKP Cargo. Często na bocznicy kolejowej można spotkać lokomotywy typu SM42.