ED50 i WM-15A w Milejowie

Przez Milejów na Linii Kolejowej nr 1 przejeżdżają różne pociąg od drezyn do Pendolino.