EP07 PKP IC

Lokomotywy pasażerskie spółki PKP InterCity przejeżdżające przez stację Milejów.