Stacja (01540): Jaroszowiec Olkuski

Stacja (01540): Jaroszowiec Olkuski
Gmina: Klucze
Stacja Jaroszowiec Olkuski
R4 150.325
Klucze małopolska Polska POL
Linia 0062: Tunel - Sosnowiec Główny
Linia 0065: Hrubieszów LHS - Sławków Południowy
Normalnotorowe
Szerokotorowe
Zelektryfikowane
Niezelektryfikowane