Grabów Szlachecki

Przystanek Grabów Szlachecki
Grabów Szlachecki to niewielka stacji pomiędzy Dęblinem, a Łukowem.

Jadąc od strony Łukowa do Dęblina możemy napotkać pośród lasu małą stację Grabów Szlachecki. Zdjęcia z tej stacji prezentują poniżej.