Huta – burzony przystanek

Huta to przystanek kolejowy na linii 131 pomiędzy stacjami Chorzew Siemkowice, a Rusiec Łódzki. Jego znaczenie po wyłączeniu ruchu pasażerskiego malało z roku na rok. Przy okazji rewitalizacji tego odcinka węglówki PKP PLK zarządca linii zdecydował że likwiduje ten obiekt. Osobiście uważam że mimo wszystko jest to dobra decyzja aczkolwiek to co zburzone odbudowane nie będzie … pomimo deklaracji.