Janikowo

Stacja Janikowo
Janikowo to duża stacja na linii 353.

Janikowo to ważna stacja dla spółki Ciech Cargo, która dostarcza i odbiera tu swoje wyroby. Wyroby dostarczają tutaj również podwykonawcy wspomnianej spółki choćby Transchem Włocławek.