Linia 0006: Zielonka – Kuźnica Białostocka [Брузгі BLR]

Linia 0006: Zielonka – Kuźnica Białostocka [Брузгі BLR]

Stacja (01462): Klembów
Stacja (01463): Jasienica Mazowiecka
Stacja (01464): Tłuszcz Linia 0010: Legionowo – Tłuszcz
Linia 0029: Tłuszcz – Ostrołęka
Stacja (01465): Tłuszcz Lokomotywownia Kolei Mazowieckich Linia 0010: Legionowo – Tłuszcz
Linia 0029: Tłuszcz – Ostrołęka


Linie kolejowe