Linia: Krośnicka Kolej Parkowa

Linia: Krośnicka Kolej Parkowa

Stacja (00834): Krośnice Kolej Parkowa – Krośnicka Kolej Wąskotorowa
Stacja (00836): Krośnice Kolej Parkowa – Pałac Wierzchowice
Stacja (00837): Krośnice Kolej Parkowa – Piramida
Stacja (00838): Krośnice Kolej Parkowa – Park
Stacja (00833): Krośnice Kolej Parkowa – Pałac Krośnice
Stacja (00835): Krośnice Kolej Parkowa – Stawy