Loki na Lokomotywowni … Olechów Część 1

Olechowska lokomotywownia to największy tego typu obiekt w województwie łódzkim. Jest tu też miejsce nazwane “cmentarzyskiem lokomotyw”. Miejsce to zostało nazwane dlatego że jest tu dużo odstawionych lokomotyw cóż gdzieś stać muszą.