Lokomotywownia PKP Cargo – Bydgoszcz Wschód pojazdy liniowe część pierwsza

SU45-230 | Lokomotywownia PKP Cargo Bydgoszcz Wschód
Na terenie lokomotywowni można spotkać wiele pojazdów, część z nich nadaje się tylko na żyletki.

Lokomotywownia w Bydgoszczy to jedna z większych szop PKP Cargo. Stacjonuje tu wiele lokomotyw, które są serwisowane i szybko wracają do pracy pociągowej. Znajduje się tu też cmentarzysko lokomotyw jak i miejsce ich poćwiartowania, czyli fizycznej likwidacji.