Lokomotywy TEM2

Radzieckie lokomotywy TEM2 na PKP SM48 przejeżdżające przez Chorzew Siemkowice