Lublin z 2016 roku część 2

Stacja Lublin
Lublin jest dużą stacją kolejową można spotkać tu wiele ciekawych składów …

… oczywiście ciekawe składy są z mojego punktu widzenia (mieszkańca województwa łódzkiego).