Łuków Łapiguz

Stacja Łuków Łapiguz
Zapomniana stacja na linii 26 czyli w Łuków Łapiguz.

Stacja ma dwa tory główne oraz cztery dodatkowe tory w tym dwa zelektryfikowane.