Typy lokomotyw zabytkowych

Parowozy osobowe normalnotorowe
Typ
rok model