Odnowiony Łask

Stacja Łask
Remont stacji ograniczył się do rozbiórki peronów i budowy jednego nowego …

… a poza tym sama stacji nic się nie zmieniła.