Pociągi na stacji w Łasku część 2

PS-00.M Nr 41 | Stacja Łask
Łask to ważna stacja, szczególnie podczas remontu linii 14.

Na bocznicy stacji Łask była bardzo mocno eksploatowana podczas remontu, tu swoje maszyny trzymał generalny wykonawca Grupa ZUE.