Typ: M62

Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: ST44; M62 i M62M
Typ: M62

Rok produkcji: 1973 M62-282
Rok produkcji: 1979 M62-584
Rok produkcji: 1970 M62-0837
M62-1077
Rok produkcji: 1987 M62-1096
Rok produkcji: 1971 M62-1186
M62-1199
M62-1200
M62-1205
Rok produkcji: 1973 M62-1274
Rok produkcji: 1972 M62-1286
M62-1293
M62-1296
Rok produkcji: 1971 M62-1331
Rok produkcji: 1972 M62-1556
Rok produkcji: 1973 M62-1681
M62-1684
Rok produkcji: 1971 M62-1685
Rok produkcji: 1973 M62-1705
M62-1740
M62-1812
M62-1845
M62-1848
M62-2006
Rok produkcji: 1972 M62-3104
Rok produkcji: 1979 M62-3518
M62-3554
Rok produkcji: 1994 M62-7038
M62-7039