Lokomotywy: Zabytki kolejowe

Producent: Smoschewer & Co., Breslau (Niemcy)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe

Rok produkcji: 1920 CT 2 (Cukrownia Tuczno 2)