Przystanek Kolumna (Łask)

Przystanek Kolumna (Łask)
Kolumna (Łask) czyli Kolumna.

Dlaczego Kolumna (Łask), PKP PLK modernizując linię kolejową numer 14, doprowadza do zmiany nazw tak aby były zgodne z obecnymi czasami i tak, stacja Lublinek stała się stacją Łódź Lublinek, a Kolumna ?
Co ciekawe stacja powinna nazwać się Łask Kolumna, gdyż Kolumna jest obecnie dzielnicą miasta Łask. Kiedyś miejscowość była osobną wsią, od roku 1973 została włączona do Łasku. Czy kolej poprawi kiedyś ten błąd?