Radomsko lokomotywy

Przez stację w Radomsku przejeżdża dużo pociągów. Część z nich prezentuję poniżej…

Poprawione zostały linie kolejowe