Różne różniste … lokomotywy

Ciekawa lokomotywa to taka, którą ciężko zobaczyć i sfotografować. Zaprezentowane tu lokomotywy może nie są najrzadziej występującymi w Polsce ale na stacji Chorzew Siemkowice spotkać jest je trudno.

Prace na stronie … no pracuję 🙂