Rudnik

Przystanek Rudnik
Zaraz za granicami miasta Lublin, tuż za obwodnicą S12/S17 jest przystanek Rudnik … Przystanek.

Formalnie przystanek ten nazywa się Rudnik Przystanek, jednak PKP PLK stosuje tu nazwę skróconą: Rudnik. Choć moim zdaniem najlepsza nazwa to Lublin Rudnik.