Skody serii 183

Czeskie lokomotywy serii 183 przejeżdżające przez stację Chorzew Siemkowice: