Stacja Jeleń

Stacja Jeleń
Malowniczo położona stacja na Linii 25.

Jeleń bo o tej stacji mowa jest położony w lasach po Tomaszowem Mazowieckim. Stacja jest ważna w ruchu towarowym gdyż znajduje się tu bocznica do Smardzewic (kopalni piasku Biała Góra). W ruchu pasażerskim stacja leży pomiędzy Opocznem, a Tomaszowem Mazowieckim. Województwo łódzkie ma ambitne plany rewitalizacji oraz elektryfikacji tego odcinka, ale na planach na razie się kończy.