Stacja Łódź Kaliska – EP07 w barwach PKP IC

EP07-356 | Stacja Łódź Kaliska
Polski przewoźnik obsługujący międzymiastowe połączenia pośpieszne czyli PKP Intercity dysponuje licznym taborem. Puki co najliczniejszą grupę stanowią lokomotywy EP07.

Lokomotywy EP07/EU07 PKP IC stały głównie przy peronie numer 4. Na dzień dzisiejszy ten peron jest w przebudowie.