Stacja (00214): Gałkówek

Stacja (00214): Gałkówek
Stacja Gałkówek
Województwo: łódzkie
Gmina: Koluszki
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R7 – 150.575
Koluszki łódzkie Polska POL
Linia 0017: Łódź Fabryczna – Koluszki
Linia 0025: Łódź Kaliska – Dębica
Normalnotorowe
Zelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 07.06.2012

2 27.04.2014