Stacja (00416): Brzustów

Stacja (00416): Brzustów
Przystanek Brzustów
Województwo: łódzkie
Gmina: Inowłódź
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R7 – 150.575
Inowłódź łódzkie Polska POL
Linia 0022: Tomaszów Mazowiecki – Radom
Normalnotorowe
Zelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 10.02.2013

2 01.05.2014