Stacja (00451): Góra Pomorska

Stacja (00451): Góra Pomorska
Dawny przystanek Góra Pomorska
Województwo: pomorskie
Gmina: Wejherowo
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R? – ? dla linii 230
Wejherowo pomorskie Polska POL
Linia 0230: Wejherowo – Garczegorze
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 06.04.2013