Stacja (00481): Sztumska Wieś

Stacja (00481): Sztumska Wieś
Przystanek Sztumska Wieś
Województwo: pomorskie
Gmina: Sztum
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R7 – 150.575
Sztum pomorskie Polska POL
Linia 0207: Toruń Wschodni – Malbork
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 23.04.2013