Stacja (01180): Szczepanów

Stacja (01180): Szczepanów
Przystanek Mokronos Górny
Województwo: dolnośląskie
Gmina: Marcinowice
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R? – ? dla linii 286
Marcinowice dolnośląskie Polska POL
Linia 0285: Wrocław Główny – Jedlina Zdrój
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 15.06.2020