Stacja (01205): Stradomia

Stacja (01205): Stradomia
Przystanek Stradomia
Województwo: dolnośląskie
Gmina: Syców
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R3 – 150.225
Syców dolnośląskie Polska POL
Linia 0181: Herby Nowe – Oleśnica
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 25.07.2020