Stacja (01397): Pikus

Stacja (01397): Pikus
Przystanek Pikus
Województwo: warmińsko-mazurskie
Gmina: Iława
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R3 – 150.225
Iława warmińsko-mazurskie Polska POL
Linia 0353: Poznań Wschód – Skandawa [Железнодорожный RUS]
Normalnotorowe
Zelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 22.07.2022