Stawy koło Dęblina

Stacja Stawy
Gdzie jest peron? – czyli Stawy.

Obecne jest to już stacja jedynie o charakterze technicznym, obsługuje ona pobliską jednostkę wojskową oraz wjazdy do Dęblina od strony północnej jak i południowej.