Terespol Pomorski 2020

Stacja Terespol Pomorski
Dłuższa chwila postoju na stacji Terespol Pomorski w 2020 roku.

Pierwszy raz udało mi się sfotografować pociągi na stacji Terespol Pomorski.