Wola Krzysztoporska 2018 cz. 2


Wola Krzysztoporska kiedyś stacja z trzema torami dziś …

Zamknięta i zrujnowana stacja kolejowa nie jest już nawet przystankiem dziś jest tu jedynie tor zasadniczy i trochę betonu po peronie wyspowym który obsługiwał niegdyś pasażerów.