Zdjęcia z przystanku Milejów część 4

EP07-356 | Przystanek Milejów
Kolejno odlicz … siedem, osiem.

Zdjęcia lokomotyw PKP IC oraz prywatnych przewoźników jadących przez Milejów.