Zduńska Wola Karsznice – drezyny WM15A

WM-15A Nr 113 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
Na stacji Zduńska Wola Karsznice dużo się dzieje można tu spotkać sporo maszyn służących do nadzoru i naprawy torów.

Dziś zaczynam od drezyn typu WM-15A.