Zduńska Wola Karsznice – lokomotywy część 10 seria 181

181 015-9 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
Czeska Skoda ma udane lokomotywy w tym serię 181 ..

Lotos Kolej używa dużo lokomotyw wypożyczonych od pooli taborowych. Jedną z najliczniejszy wypożyczanych lokomotyw przez tego przewoźnika jest seria 181.