Zduńska Wola Karsznice – lokomotywy część 14 seria 181

181 133-0 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
Ostatnia seria zdjęć lokomotyw 181 będących w Zduńskiej Woli Karsznicach

Lokomotywy 181