Zduńska Wola Karsznice – lokomotywy część 17

183 020-7 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
Ostatnia część lokomotyw lokomotyw produkcji Skoda Pilzno

Lokomotywy produkcji Skoda Pilzno są znane w Polsce od lat, obecnie są eksploatowane głównie przez przewoźników towarowych …