Zduńska Wola Karsznice – lokomotywy część 22 Zmodernizowane SM42

6Dg-149 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
Zmodernizowane lokomotywy SM42 pracują dla Lotos Kolej pod różnymi postaciami …

Serie lokomotyw SM42/700 i 6Dg pracujące dla Lotosu część tych maszyn udało mi się sfotografować …